7.sınıf matematik konuları

1.ünite: DOĞRULAR VE AÇILAR
Doğruların oluşturduğu açılar
Eş açılar
ÇOKGENLER
Çokgenlerin köşegenleri ve iç açılarının ölçüleri toplamı
Düzgün çokgenler
Düzgün çokgenlerin açı ölçüleri
EŞLİK-BENZERLİK
Yansıma ve dönme
Benzer çokgenler
ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER

2.ünite: TAM SAYILARDA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMİ
Tam sayılarla çarpma işlemi
Tam sayıların kuvveti
Tam sayılarla bölme işlemi
Problem çözme ve kurma
RASYONEL SAYILAR
Rasyonel sayıların farklı biçimlerde gösterilmesi ve karşılaştırılması
RASYONEL SAYILARLA İŞLEMLER
Rasyonel sayılarda toplama işlemi
Rasyonel sayılarda toplama işleminin özellikleri
Rasyonel sayılarda çıkarma işlemi
Rasyonel sayılarda çarpma işlemi
Rasyonel sayılarda bölme işlemi
Çok adımlı işlemler
Problem çözme ve kurma

3.ünite: CEBİRSEL İFADELER
Benzer terimlerle toplama ve çıkarma işlemi
İki cebirsel ifadenin çarpımı
DENKLEMLER
Problem çözme ve kurma
ORAN VE ORANTI
Doğru orantı
Ters orantı
Problem çözme ve kurma
BİLİNÇLİ TÜKETİM ARİTMETİĞİ
Yüzde hesaplamaları
Basit faiz hesaplamaları ve bilinçli tüketim
DÜZLEMDE BİR NOKTANIN KOORDİNATLARI VE DOĞRU DENKLEMLERİ
Koordinat sistemi ve doğrusal grafikler
İki değişken arasındaki ilişki
Doğrusal denklemlerin grafikleri

4.ünite: DÖRTGENLER
Dörtgenlerde kenar,açı ve köşegen ilişkileri
Paralelkenarın özellikleri
Paralelkenarsal bölgenin alan bağıntısı
Eşkenar dörtgenin özellikleri
Eşkenar dörtgensel bölgenin alan bağıntısı
Yamuğun özellikleri
Yamuksal bölgenin alan bağıntısı
Problem çözme ve kurma
KENAR UZUNLUĞU-ALAN,ÇEVRE-ALAN İLİŞKİSİ
Kenar uzunlukları ve alan arasındaki ilişki
Çevre uzunluğu ile alan ilişkisi
ÇEMBER VE DAİRE
Çember ve özellikleri
Çemberin düzlemde ayırdığı bölgeler
Çemberde kiriş ve özellikleri
ÇEMBERDE AÇILAR
Merkez açı ve çevre açı
Merkez açı ve çevre açı arasındaki ilişki
Çember yayları
TÜRK BAYRAĞI

5.ünite:

BİR DOĞRUYA DİKME ÇIKMA VE DİKME İNŞA ETME
Bir doğruya paralel inşa etme
ÇEMBER VE ÇEMBER PARÇASININ UZUNLUĞU
Problem çözme ve kurma
DAİRE VE DAİRE DİLİMİNİN ALANI
Dairenin alan bağıntısı
Problem çözme ve kurma
GEOMETRİK CİSİMLER
Farklı yönden görünümleri verilen yapılar
Dairesel silindirin temel elemanları ve yüzey alanı
Silindirin hacmi
Problem çözme ve kurma

6.ünite:

TABLO VE GRAFİKLER,MERKEZİ EĞİLİM VE YAYILMA ÖLÇÜLERİ
DAİRE GRAFİĞİ VE İSTATİSTİKSEL TEMSİL BİÇİMLERİ
Tahmin ve grafik hataları
PERMÜTASYON
Faktöriyel
OLASILIK
Ayrık ve ayrık olmayan olaylar
Geometri bilgisi ve olasılık