6.sınıf matematik konuları


1.ünite: Kümeler ve Olasılık

1.bölüm: Kümeler
Kümeleri tanıyalım
Evrensel, alt ve boş küme
Kümelerle işlemler
Doğal sayılar

2.bölüm: Olasılık
Olası durumları belirleme
Olasılığın temel kavramları
Olasılığı hesaplama
Olay çeşitleri

2.ünite: Verilerden Sayılara

1.bölüm: İstatistik ve Matematik
Araştırmalarda istatistik
Tablo ve grafikler
Merkezi eğilim ve yayılma ölçüleri

2.bölüm: Tam Sayılar
Örüntüler ve ilşkiler
Tam sayılar
Mutlak değer
Tam sayıları karşılaştırma ve sıralama
Tam sayılarda toplama ve çıkarma işlemleri

3.ünite: Kesirler ve Çarpanlar

1.bölüm: Çarpanlar ve Katlar
Zamanı ölçme
Çarpanlar ve katlar
Bölünebilme kuralları
Asal sayılar
Ortak katlar ve bölenler

2.bölüm: Kesirler
Kesirleri karşılaştıralım
Kesirlerle tahmin
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri
Kesirlerle çarpma işlemi
Kesirlerle bölme işlemi

4.ünite: Ondalık Kesirler

1.bölüm: Ondalık Kesirler
Ondalık kesirleri tanıyalım
Ondalık kesirleri karşılaştırma ve sıralama
Ondalık kesirlerde yuvarlama ve tahmin

2.bölüm: Ondalık Kesirlerle İşlemler
Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri
Ondalık kesirlerle çarpma işlemi
Ondalık kesirlerle bölme işlemi

3.bölüm: Uzunluk Ölçme
Uzunluk ölçme

5.ünite: Geometriye Merhaba

1.bölüm: Geometriye Başlarken
Nokta, doğru, düzlem, doğru parçası ve ışın
Doğruların durumları
Geometrik inşalar

2.bölüm: Açılar ve Açı Çiftleri
Açılar
Açı çiftleri

3.bölüm: Öteleme ve Süsleme
Öteleme
Süsleme

6.ünite: Çokgenler ve Oran

1.bölüm: Çokgenlerle Çalışalım
Çokgenler ve özellikleri
Kare ve dikdörtgen
Üçgen çeşitleri

2.bölüm: Oran ve benzerlik
Oran ve orantı
Eşlik, benzerlik ve örüntüler

3.bölüm: Çevre uzunluğu
Çokgenlerin çevre uzunluğu

7.ünite: Cebir ve Alan

1.bölüm: Cebirle tanışalım
Cebirsel ifadeler
Eşitliklerden denklemlere
Denklemleri kuralım ve çözelim

2.bölüm: Alan
Düzlemsel bölgelerin alanını tahmin edelim
Alan ölçme ve birimleri

8.ünite: Prizmalar ve Ölçme

1.bölüm: Prizmalar ve yapı çizimleri
Prizmaların temel elemanları
Yapı çizimleri

2.bölüm: Hacimler, birimler ve alanlar
Dikdörtgenler prizmasının hacmi
Kare prizmanın hacmi
Küpün hacmi
Hacim ve sıvı ölçme birimleri
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı
Kare prizmanın yüzey alanı
Küpün yüzey alanı