8.sınıf matematik konuları


1.ünite: Örüntü ve Süslemeler, Dönüşüm Geometrisi, İstatistik

1.bölüm:
Geometrik şekillerle örüntü ve süslemeler yapalım, fraktallar
Geometrik hareketler yapalım
Öteleyip yansıtalım, yansıtıp öteleyelim

2.bölüm:
Toplulukları karşılaştırmaya yarayan sorular üretelim, veriler toplayalım
Verilen örnekleme uygun araştırma soruları belirleyelim
Histogram oluşturalım2.ünite: Gerçek Sayılar, Üslü Sayılar, Olasılık

1.bölüm:
Rasyonel ve irrasyonel sayıların farkı
Bir tam sayının negatif kuvvetini bulalım
Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların tekrarlı çarpımlarını üslü olarak yazalım
Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapalım
Sayıları bilimsel gösterimle ifade edelim

2.bölüm:
Olasılık çeşitlerini açıklayalım
Bağımlı ve bağımsız olayları tanıyalım
Olasılık hesapları yapalım3.ünite: Kareköklü Sayılar, Gerçek Sayılar, İstatistik, Eşitsizlikler, Üçgenler

1.bölüm:
Tam kare doğal sayıların kareköklerini belirleyelim
Sayıların karekök değerlerini tahmin edelim
Kareköklü sayıların farklı gösterimlerini tanıyalım
Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapalım
Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemleri yapalım
Ondalık kesirlerin kareköklerini belirleyelim
Gerçek sayılar kümesini açıklayalım
Standart sapmayı hesaplayalım
Gerçek yaşam durumlarını yorumlayalım

2.bölüm:
Eşitlik ve eşitsizlik arasındaki ilişkiyi açıklayalım
Atatürk'ün matematik alanında yaptığı çalışmalar
Üçgenin kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi açıklayalım
Üçgende kenar - açı ilişkisini açıklayalım
Üçgenler inşa edelim
Üçgende açıortay, kenarortay, kenar orta dikme ve yükseklik inşa edelim
Pisagor bağıntısını açıklayalım
Pisagor bağıntısını kullanarak problemler çözelim

4.ünite: Örüntüler, Cebirsel İfadeler, Denklemler, Olasılık

1.bölüm:
Özel sayı örüntülerini tanıyalım
Özdeşlik ile denklem arasındaki farkı açıklayalım
Özdeşlikleri modellerle açıklayalım
Cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayıralım
Rasyonel cebirsel ifadelerle işlemler yapalım

2.bölüm:
Rasyonel cebirsel ifade içeren denklemleri çözelim
Doğrusal denklem sistemlerini çözelim
Kombinasyon hesapları yapalım
Kombinasyon ve permütasyon arasındaki farkı açıklayalım

5.ünite: Üçgenler, Geometrik Cisimler

1.bölüm:
Üçgenlerde eşlik şartlarını açıklayalım
Üçgenlerde benzerlik şartlarını açıklayalım
Benzer üçgenler ile ilgili problemleri çözelim

2.bölüm:
Üçgen prizmayı tanıyalım
Dik prizmaların yüzey alanlarını hesaplayalım
Dik prizmaların hacimlerini hesaplayalım

6.ünite: Geometrik Cisimler

1.bölüm:
Piramidi tanıyalım
Koniyi tanıyalım
Küreyi tanıyalım
Dik piramitlerin yüzey alanlarını bulalım
Dik dairesel koninin yüzey alanını bulalım
Kürenin yüzey alanını bulalım
Geometrik cisimlerin yüzey alanları ile ilgili problemler kuralım ve çözelim
Geometrik cisimlerin yüzey alanlarını tahmin edelim

2.bölüm:
Dik piramitlerin hacimlerini bulalım
Dik dairesel konilerin hacimlerini bulalım
Kürenin hacmini bulalım
Geometrik cisimlerin hacimleri ile ilgili problemler kuralım ve çözelim
Geometrik cisimlerin hacimlerini tahmin edelim

7.ünite: İz Düşümü, Geometrik Cisimler, Dönüşüm Geometrisi

1.bölüm:
Perspektif çizimler yapalım
Cisimlerin ara kesitlerini belirleyelim ve inşa edelim
Çok yüzlü cisimleri sınıflandıralım
Çok yüzlü cisimler oluşturalım ve görünümlerini çizelim

2.bölüm:
Geometrik cisimlerin simetrilerini belirleyelim
Geometrik cisimlerin yüzey alanları ile ilgili problemler kuralım ve çözelim
Geometrik cisimlerin yüzey alanlarını tahmin edelim
Geometrik cisimlerin hacimleri ile ilgili problemler kuralım ve çözelim

8.ünite: Denklemler, Eşitsizlikler, Üçgenler

1.bölüm:
Doğrunun eğimini modellerle açıklayalım
Doğrunun eğimi ile denklemi arasındaki ilişkiyi açıklayalım
Doğrusal denklem sistemlerini grafikleri kullanarak çözelim
Eşitsizliklerin çözüm kümelerini belirleyelim
İki bilinmeyenli doğrusal eşitsizliklerin grafiklerini çizelim

2.bölüm:
Dik üçgendeki dar açıların trigonometrik oranlarını belirleyelim
Trigonometrik oranlarla ilgili problemleri çözelim
Trigonometrik oranlar tablosu